Duurzaam  

 

Voor een korte introductie over onze duurzame insteek en ons bedrijf, willen we je graag verwijzen naar een item dat NH Nieuws recent over ons gemaakt heeft. Hierin legt onze sustainability manager uit hoe wij alles zo duurzaam mogelijk produceren.

Bij Fiction Factory doen we ons best om duurzaam te ondernemen en we proberen al jaren om ons bedrijf zo ‘groen’ mogelijk te maken.

Hoe dan?
Bij de bouw van ons bedrijfspand hebben we gekozen voor warmte-koude opslag, zodat we voor onze verwarming of koeling niet of nauwelijks afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het teveel aan warmte in de zomer wordt diep onder de grond opgeslagen. In de winter gebruiken we die warmte om ons pand te verwarmen. Op onze daken liggen ruim 1000 zonnepanelen, die ervoor zorgen dat alle elektriciteit die we verbruiken in onze werkplaatsen en kantoren door de zon opgewekt worden. Naast het scheiden van alle reststromen, persen we ook onze eigen briketten uit het zaagsel dat we produceren.

En de projecten?
Wij zetten ons in om bij onze leveranciers aan te dringen op het verantwoord inkopen. Denk daarbij aan materialen met een FSC/PEFC-keurmerk, waarmee de herkomst van het product tot de bron terug te herleiden is. Een bijdrage leveren aan een goede en gezonde toekomst voor houtproducten staat hoog op onze prioriteitenlijst.
Daar waar het ontwerp en de constructie het toelaten gebruiken wij bij voorkeur snelgroeiende, gekweekte, niet-tropische houtsoorten, zoals populieren en vuren. Ook proberen wij in de dialoog met onze klanten mee te denken over het verantwoord inkopen van materialen en het recyclen van reeds geproduceerde onderdelen. Ook nadat een project is afgerond gaan we actief op zoek naar een duurzame bestemming van onderdelen en materialen. Helaas wordt een veelvoud van de mooie dingen die we bouwen binnen een dag, week, maand of enkele jaren overbodig en daarom hebben we als doel gesteld om ook hier actieve stappen te zetten in verduurzaming. Een van deze stappen is om een voortrekkersrol te nemen in circulair bouwen. Doordat wij veel bewerkingen in eigen werkplaats uitvoeren houden we controle op de duurzaamheid van de materialen en verminderen we de milieubelasting van het vervoer van inkoopdelen.

Maar is dat eigenlijk niet heel logisch?
Dat zou je zeggen, maar binnen ons vakgebied vervullen wij vooralsnog een voortrekkersrol. Hergebruik en circulair bouwen is namelijk best ingewikkeld, ook komen er meerdere facetten en belangen bij elkaar. Wij ontdekken en leren hier dagelijks van en pretenderen ook niet het groenste meisje van de klas te zijn. Maar de ambitie is er en deze afdeling groeit enorm onder leiding van onze duurzaamheidschef, Marije Remigius. Zo werken we bij Fiction Factory, samen met ontwerpers en klanten, aan hergebruik en een circulaire economie. Een andere manier van denken en produceren, best ingewikkeld maar een goed begin is veel werk!

En de restmaterialen?
Allereerst proberen we het restmateriaal te minimaliseren door slim te engineeren. En als er dan toch materiaal overblijft, proberen we daar producten van te maken. Bijvoorbeeld etuis uit het restleer van ons stofferingsatelier en Latjes Kratjes (een modulair opbergsysteem) uit het multiplex restmateriaal van de houtwerkplaats. Met de Latjes Kratjes maken we impact door deze met en voor sociale ondernemingen te maken. Een product met impact; vermindert afval, is educatief om samen te maken en draagt uiteindelijk bij aan een nieuw functioneel interieur voor sociale initiatieven als Noordje en Artis.

En verder?
We stimuleren en inspireren jongeren door de praktische manier waarop wij proberen vorm te geven aan duurzaamheid. Wij bieden de mogelijkheid om onze aanpak te onderzoeken door bij ons stage te lopen. We werken mee aan diverse onderzoeken van de EU en de HvA. Daarnaast werken we samen met Impact Hub en Provincie Noord Holland. Door deze activiteiten blijven we ons doorontwikkelen in onze ambitie. Zo hebben wij recent een groot biobased pavilioen opgeleverd bij de Dutch Design Week en momenteel ontwikkelen we een Fossil Fuel Free product voor een duurzame klant. Leerzame projecten in de goede richting!