Linksboven

Kreet, gebruikt om te melden dat er een tosti klaar is. Refereert aan de plaats van de tosti in de grill. In dezelfde serie: middenboven, rechtsboven, linksonder, middenonder en rechtsonder.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.